Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Doprava

Doprava

Doprava ve Středočeském kraji

Středočeský kraj patří mezi největší samostatné územně správní celky České republiky. Území kraje má 11 014 km2 s velmi rozsáhlou silniční a železniční sítí. V kraji se nachází dálnice a rychlostních komunikace, které jsou ve vlastnictví státu. Dále jsou to silnice II. a III. tříd ve vlastnictví kraje a v neposlední řadě jsou to místní komunikace ve vlastnictví měst a obcí. Tento velice různorodý region v centrální části Čech svým způsobem jedinečný a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. Poloha oblasti významně ovlivňuje systém dopravy a jeho charakteristiky. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí kraj z hlediska dopravy mimořádně významným. Přes jeho území vedou historicky radiálně uspořádané hlavní železniční tratě i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení zde má i vodní doprava.


Dopravní informace nabízí informace o zimní údržbě a sjízdnosti silnic na celém území Středočeského kraje. Tyto informace jsou zveřejněny na úvodní straně webových stránek Středočeského kraje.

Aktuality umožní získat aktuální dopravní informace týkající se území Středočeského kraje. Po rozbalení nabídky se s využitím odkazu se přepnete na stránky ÚAMK ČR, kde získáte informace o aktuální dopravě, stavební práci na silnicích, sjízdnosti a počasí.

Prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu  je Středočeským krajem zabezpečována v souladu s platnou legislativou. Při zajištění a organizaci programů, týkajících se zejména prevence a dopravní výchovy dětí a ládeže, které přispívají k větší bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích spolupracuje kraj s dalšími organizacemi.

Všeobecné informace nabízí rozdělení dopravy po činnostech prováděných jednotlivými odděleními Odboru dopravy. Zde jsou již informace a odkazy odbornějšího zaměření. Po rozbalení nabídky se s využitím jednoduchého odkazu zájemce dozví podrobnosti, týkající se předmětu jeho zájmu v oblastech silničního hospodářství, nákladní dopravy, dopravně správních agend, STK, AŠ a osobní dopravy.

Adresa SÚS v záložce příspěvkové organizace naleznete kontakt na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje s kontaktní adresou a spojením na jednotlivé pracovníky.Přejít na navigaci: