Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Školství / Vzdělávání a fondy EU/EHP

EHP

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-7 Jste na konci

Finanční mechanismus EHP/Norsko 2009 – 2014

29.8.2011

Státy EHP/Norsko se zavázaly na základě finančních mechanismů přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v programových oblastech. 

Pro období 2009 – 2014 budou podporovány projekty zaměřené mimo jiné i na spolupráci škol a ohrožené děti a mladistvé.

celý text


Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

27.4.2011

Informace o projektu Středočeského kraje. celý text


Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy

26.2.2009

Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 - 2013. celý text


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

25.2.2009

Globálním cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-7 Jste na konci

Přejít na navigaci: