Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Školství / Střední a vyšší odborné školství

Střední a vyšší odborné školství

Informace a nabídky pro střední, vyšší odborné školy a školská zařízení zřizovaná krajem

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-8 Jste na konci

Nabídka bezplatné prezentace pro střední školy - Do Německa na zkušenou!

20.5.2014

Cílem projektu Do Německa na zkušenou je motivovat žáky k různě zaměřeným krátkodobým i dlouhodobějším pobytům v Evropě, zejména v Německu. Účastníci jednorázového informačního setkání jsou seznamováni se studiem, dobrovolnictvím, možnostmi účasti na mezinárodních setkáních a interkulturních projektech a v neposlední řadě s aktivitami na rozšiřování jazykových kompetencí. Informace jsou účastníkům zprostředkovávány interaktivní formou vyškolenými a zkušenými referenty, kteří se sami osobně v česko-německých vztazích angažují a s interkulturní výměnou mají vlastní zkušenosti.

 

Program je bezplatný (škola by měla pouze zapůjčit dataprojektor), probíhá v češtině a trvá přibližně devadesát minut (dvě vyučovací hodiny s krátkou pauzou), včetně prostoru pro otázky a diskuzi. Prezentace jsou vhodnou součástí například „dnů jazyků“. Velikost skupiny by s ohledem na interaktivní podobu informačního semináře neměla přesáhnout 30 žáků, velmi rádi však prezentaci na Vaší škole zopakujeme nebo nabídneme dva referenty.

celý text


Projekt „Rok v Burgundsku“ pro školní rok 2014/2015

29.4.2014

Projekt je realizován v rámci podpory výuky francouzského jazyka ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem.

celý text


Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 č. j.: MSMT-1796/2014 ze dne 3. března 2014

17.3.2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo program na podporu odborného vzdělávání. Rozvojový program je pro střední odborné školy vyučující žáky ve víceoborových třídách a jednooborových méně početných třídách ve vybraných oborech vzdělání.

Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících činnost středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „střední školy“) v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, (dále jen „vybrané obory).  V těchto vybraných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků, a to jak ve třídách s žáky 2 – 4 oborů vzdělání, (dále jen „víceoborové třídy“), tak i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu, než je hodnota stanovená krajským úřadem v krajském normativu pro daný obor vzdělání na rok 2014 podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „jednooborové třídy“).

Ve školách Středočeského kraje mohou být z Rozvojového programu MŠMT, za splnění stanovených podmínek, finančně podpořeny školy, které vyučují žáky v oborech vzdělání (v málopočetných a víceoborových třídách) dle přiložené přílohy.

(aktualizováno 9.5.2014)

celý text


Informace k žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, ve školním roce 2014/2015

3.3.2014

Podmínky a termín k podání žádosti o zřízení funkce AP do třídy, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením. celý text


Cizí jazyky 2013-2014

29.1.2014

Přehled o výuce cizích jazyků ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem - školní rok 2013-2014.
(Přehled o tom, jaké se kde učí jazyky - počet učitelů a jejich aprobovanost, počet žáků ve skupinách). celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-8 Jste na konci

Přejít na navigaci: