Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Školství / Programová nabídka DVPP

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Nabídku vzdělávacích programů Vzdělávacího institutu Středočeského kraje najdete na webu VISK:

 

http://www.visk.cz/programova-nabidka

  

Programová nabídka je průběžně doplňována aktuálními vzdělávacími aktivitami, včetně přípravy a realizace vzdělávání pro celé pedagogické sbory, které jsme připraveni přizpůsobit konkrétním školám k využití šablon v rámci projektu „EU peníze školám“.

V maximální míře budeme i nadále důsledně dbát na kvalitu všech našich vzdělávacích aktivit a zachovávat veřejnoprospěšný charakter činnosti institutu, projevující se zejména v dostupnosti a přijatelnosti naší vzdělávací nabídky pro všechny školy a školská zařízení.

Účastnické poplatky, úhrada, stornovací podmínky

Na všechny vzdělávací programy je možné se přihlašovat nejpozději týden před jejich konáním. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení vzdělávacího programu.


Podmínky pro přihlašování


Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. U individuálních přihlášek je požadováno potvrzení školy v případě, že účastnický poplatek bude hradit škola.


Účastnické poplatky


U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z účelových prostředků vyčleněných na DVPP.


Způsob úhrady

  • bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin
  • výjimečně hotovostní platbou (na místě bude vydán doklad o zaplacení)

Stornovací podmínky

  • omluvit neúčast je možno pouze písemně, a to do 7 dnů před konáním akce s potvrzením vedení školy, pokud měla účastnický poplatek hradit škola. U některých programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka
  • v případě omluvení po tomto termínu, tzn. v průběhu posledního týdne před uskutečněním vzdělávacího programu, se účtuje stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku
  • při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku

Doklad o účasti

Dokladem o účasti je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s uvedením údajů o účastníkovi.

Kontakt visk@visk.czPřejít na navigaci: