Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Školství / Prevence

Prevence

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-12 Jste na konci

Semináře primární prevence v roce 2014

2.4.2014

Semináře primární prevence mají již tradiční místo v nabídce vzdělávání určené pro pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky prevence základních a středních škol ve Středočeském kraji. Semináře probíhají v budově Krajského úřadu Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5 pod vedením zkušených lektorů. Paralelně se uskutečňují semináře pro celé pedagogické sbory v jednotlivých školách. Organizaci  zajišťuje Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK.

 

Cílem jednotlivých seminářů je zvýšit specifické a profesní dovednosti v oblasti prevence rizikového chování ve školním prostředí, zvýšit právní povědomí v oblasti prevence, pozitivně ovlivnit vytváření optimálního sociálního klimatu ve školách.

 

Semináře jsou plně hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje a účastníci neplatí žádný poplatek. celý text


Výsledky hodnotících dotazníků prevence rizikového chování na školách ve Středočeském kraji ve školním roce 2012/2013

28.3.2014

Závěrečná zpráva z 2. ročníku on-line dotazníkového šetření monitorujícího prevenci rizikového chování dětí a mládeže na školách ve Středočeském kraji ve školním roce 2012/2013. Součástí zprávy je příloha "Databáze organizací působících v oblasti prevence rizikového chování". celý text


Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2013 - 2016

29.10.2013

Rada Středočeského kraje dne 14.10.2013 schválila Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2013 - 2016. celý text


Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

18.7.2013

Cílem předkládaného metodického pokynu je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (dále jen „metodické doporučení“), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek.
Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.
Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j. MSMT-22294/2013-1 bude v nejbližších dnech zveřejněn na webu MŠMT a ve Věstníku MŠMT (pravděpodobně srpnovém).

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-12 Jste na konci

Přejít na navigaci: