Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Školství / Nabídky a pozvánky pro školy

Nabídky a pozvánky pro školy

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 Jste na konci

Celoevropská kampaň na podporu udržitelné mobility dětí ze základních škol a jejich rodičů s názvem Traffic Snake Game (TSG)

9.7.2014

V České republice bude tato kampaň probíhat pod názvem "Oblékáme hada Edu", kontaktním místem je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Cílem kampaně je motivovat a podpořit žáky základních škol a jejich rodiče, aby pro cesty do školy používali ve větší míře udržitelné způsoby dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava, případně spolujízda) a omezili používání osobních automobilů. Současně kampaň cílí také na zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí základních škol. Záštitu nad českou kampaní převzal BESIP.

V souvislosti s kampaní bude u zapojených škol zjišťována výchozí situace ohledně podílu jednotlivých druhů dopravy na cestách do školy a zjišťována změna dopravního chování v průběhu hry a po jejím skončení. Tyto informace mohou být zajímavé také pro města a poskytnout jim představu o mobilitě školních dětí. Kampaň může také pomoci k vytvoření nebo pokračování dialogu se školami o možnostech zlepšení podmínek pro bezpečné cesty dětí do škol apod. Je proto dobré, když kampaň probíhá na co nejvíce školách zároveň, aby byl obrázek o mobilitě školních dětí co nejkomplexnější.

Možné synergie s dalšími aktivitami měst:
- projekt Zdravé město
- místní Agenda 21
- plány udržitelné mobility (SUMP)
- bezpečné cesty do škol
- školní autobusy - zavedení spojů, časové přizpůsobení výuce atd.
- aktivní propagace MHD (centrum mobility) atd.
- dopravní zklidnění ulic, parkovací politika atd.

celý text


Nabídka služeb a kurzů ČJ pro děti cizince

8.7.2014

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění cizincům v České republice.

V rámci projektu Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění II podpořeného z Evropského integračního fondu nabízí poradenské služby také ve Středočeském kraji. Školám nabízí poradenství a asistenci cizincům, kteří nejsou z členských států EU. Škole může zprostředkovat tlumočení pro snadnější komunikaci s rodinou cizince. Cizincům také poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti uznávání zahraničního vzdělání, pracovního uplatnění apod.

V létě pravidelně pořádá kurzy češtiny pro děti cizince, kteří jsou v ČR krátkou dobu nebo teprve se chystají přijet a od září nastupují do české školy.

celý text


MAGIC BOX - nabídka pro MŠ a ZŠ

25.6.2014

Bližší informace v přiloženém letáku. celý text


Pozvánka na vzdělávací seminář Státního zdravotního ústavu "e-Bug"

30.4.2014

Pozvánka na vzdělávací seminář e-Bug, který je zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti mikroorganismů a infekčních nemocí. Seminář je určen pedagogům 1. a 2. stupně základních škol. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 Jste na konci

Přejít na navigaci: