Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Školství

Školství ve Středočeském kraji

Motto:

Vzdělanost není všelékem, ale pomáhá člověku pochopit svět i vlastní existenci. 

Středočeské školství dlouholetou a úctyhodnou tradici, která byla vždy ovlivňována Prahou, českým vzdělanostním centrem. Školy ve středních Čechách vždy usilovaly o to, aby jejich odborná úroveň byla stejně dobrá jako v příslušných vzdělávacích zařízeních nejen pražských, ale i v celé České republice.

Pro kraj je v oblasti školství trvalou výzvou, aby nejen navázal na všechny dobré tradice minulosti, ale aby vzdělávání a vzdělání především přizpůsoboval současným potřebám. Hledání nových forem a metod práce, využívání nejmodernějších poznatků je přitom samozřejmostí, neboť kraj usiluje o to, aby naplnil cíle, které vyslovil v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje.

Velkým úkolem v tomto smyslu je celospolečenská diskuse o dalším vývoji školství v regionu, která musí vycházet z důvěry a vzájemné úcty mezi všemi učiteli, ze vzájemné důvěry a přátelství mezi učiteli a žáky, ze vzájemné důvěry a úcty mezi učiteli a rodiči i ostatní veřejností.

Kraj povede své školství v souladu s potřebami dynamicky se rozvíjející společnosti a je zřejmé, že tento cíl se podaří splnit pouze za aktivní účasti celé občanské společnosti.

Na území Středočeského kraje působí vedle škol zřizovaných krajem a obcemi také soukromé školy různých zřizovatelů a školy církevní; je tak vyt vořena vzdělávací síť škol i školských zařízení, jež poskytují velmi dobré vzdělání obyvatelům nejen středočeského  regionu.

 

Počet škol a školských zařízení ve Středočeském kraji k 1. 1. 2014 (dle jejich zřizovatelů):

Zřizovatel                                                                                            Počet                  
 obec

980

 kraj

187

 soukromá osoba

117

 církev

12

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7

 CELKEM

1303

           

Prezentace škol:

Na tomto místě se budete setkávat s prezentacemi krajem zřizovaných škol, jež o tuto formu publicity projeví zájem.

V současné době představujeme tyto školy:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Foto školy

Ředitel školy:
RNDr. Jiří Šlégl

Telefon: 326 330 491

E-mail: skola@odbskmb.cz


Další informace lze získat na: http://www.odbskmb.cz


 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Foto školy

Ředitelka školy: RNDr. Ivana Dvořáková

E-mail: oalysa@nymburk-info.cz

Další informace lze získat na
www.oalysa.czStřední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

Foto školy

Ředitel školy: Ing. Vratislav Morava
Telefon: 326 312 234


Další informace lze získat na:
www.souhorky.cz
www.facebook.com/souhorky


 Přejít na navigaci: