Nacházíte se: Úvodní strana / Krajský úřad / Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na KUSK

Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na KUSKTento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.

Rozvoj lidských zdrojů Středočeského kraje v projektu


Zlepšení kvality řízení

a rozvoje lidských zdrojů na KUSK“

 

Na základě žádosti Středočeského kraje o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, rozhodlo Ministerstvo vnitra o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na KUSK“.


Účelem tohoto projektu je zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů pomocí kvalitně, konstruktivně a komplexně sestavené strategie rozvoje lidských zdrojů a současně nastavením konkrétních analytických metod, přístupů a systémů vzdělávání v nadefinovaných oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím klíčových aktivit (strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů na Středočeském kraji, mentoring, koučink, systemizace pracovních míst a hodnocení zaměstnanců, nastavení firemní kultury jako nástroje motivace).


Tento projekt je financován z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15% z rozpočtu Středočeského kraje.

Realizace projektu přispěje k prohloubení znalostí i dovedností a zkvalitnění práce pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje, což se  pozitivně promítne do práce s klientelou úřadu (občany, obcemi, NNO, firmami a dalšími subjekty).

Projekt byl započat v září 2010 a bude ukončen v srpnu 2012. PROJEKT BYL UKONČEN.


Realizační tým projektu:


Projektoví manažeři:         PhDr. Milada Olšovská, 257 280 311 olsovska@kr-s.cz
                                        Ing. Martin Šidlo, 257 280 619, sidlo@kr-s.cz


Administrativní asistenti:  Mgr. Drahomíra Komedová, 257 280 987 komedova@kr-s.cz
                                       Jana Šulcová, DiS., 257 280 474 sulcovaj@kr-s.cz

  

                                                    Přejít na navigaci: