Nacházíte se: Úvodní strana / Krajský úřad / ePodatelna

ePodatelna

Elektronické adresy podatelny:

Adresy, které jsou určeny pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajskému úřadu Středočeského kraje, jsou:

posta@kr-s.cz

podatelna@kr-s.cz

epodatelna@kr-s.cz

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem, příp. uznávanou elektronickou značkou a je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- uznávaná elektronická značka krajského úřadu

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

 

Vzorová datová zpráva:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje

posta@kr-s.cz

podatelna@kr-s.cz

epodatelna@kr-s.cz

 

DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu je: XXXXX


S pozdravem

ePodatelna

 

- příloha: uznávaná elektronická značka úřadu

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení:

v úředních hodinách v pracovních dnech max. 6 hodin

v mimoúředních hodinách v pracovních dnech max. 18 hodin

doručené zprávy v dnech pracovního volna a pracovního oddechu jsou potvrzeny až následující pracovní den v průběhu úředních hodin, nejpozději však do 6 hodin od začátku úředního výkonu.

úřední hodiny podatelny:

PO, ST: 7:30 – 17:00

ÚT, ČT: 7:30 – 16:00

PÁ: 7:30 – 15:00

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

formát *.txt (prostý text)
formát *.zip (komprimovaný dokument)
formát *.rtf (rich text format)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)
formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)

Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.

Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí obsahovat průvodní text maximálně v této délce.

Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 4MB.

 

Problém s elektronickým podpisem ( příloha smime.p7m )

Krajský úřad Středočeského kraje své zprávy podepisuje zaručeným elektronickým podpisem tak jak to ukládají předpisy o provozování elektronických podatelen. Některé freemailové weby však neposkytují podporu elektronickému podpisu a proto se takto podepsané zprávy zobrazují jako prázdné s přílohou smime.p7m . Toto však není chybou úřadu.

Máte-li možnost, stáhněte si zprávu např. do klienta MS Outlook Expres 6.0 . V opačném případě si vyžádejte zprávu znovu; uveďte PID zprávy a důvod (problém s elektronickým podpisem).

 

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny krajského úřadu zasílejte na elektronické adresy posta@kr-s.cz , nebo podatelna@kr-s.cz , nebo epodatelna@kr-s.cz , případně na poštovní adresu Krajského úřadu:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor Kancelář ředitele

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 Přejít na navigaci: