Nacházíte se: Úvodní strana / Instituce / Krizové řízení / Zvláštní orgány a komise

Zvláštní orgány a komise

Přehled zvláštních orgánů a komisí ve Středočeském kraji

Bezpečnostní rada Středočeského kraje byla zřízena Nařízením hejtmana Středočeského kraje č.005/2003 ze dne 4. června 2003 v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm.a) a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace.

 

Krizový štáb Středočeského kraje byl zřízen Nařízením hejtmana Středočeského kraje č.004/2002 ze dne 2. dubna 2002 v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm.b) a § 24b zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jako pracovní orgán hejtmana pro řešení krizových situací.

 

Povodňová komise Středočeského kraje byla zřízena v souladu s ustanovením § 80 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako povodňový orgán kraje k zajištění řízení ochrany před povodněmi.

 

Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji „Krajská epidemiologická komise“ byla zřízena hejtmanem v souladu s usnesením č.1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006, jako poradní orgán ředitele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru.

 

Nákazová komise pro Středočeský kraj byla zřízena ředitelem Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jako  poradní orgán ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení veterinární situace v kraji a k přijetí mimořádných veterinárních opatření v případě výskytu nebezpečné nákazy.

 

Komise pro bezpečnost a IZS Středočeského kraje byla zřízena Radou v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako iniciativní a poradní orgán Rady.


Přejít na navigaci: