Nacházíte se: Úvodní strana / Instituce / Krizové řízení / Jiné webové stránky

Jiné webové stránky

Odkazy na jiné webové stránky

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
http://www.hzskladno.cz/

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
http://www.uszssk.cz/

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
http://www.khsstc.cz/

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
http://www.svscr.cz/index.php?cat=47

Správa státních hmotných rezerv
http://www.sshr.cz/

Veřejná správa České republiky
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

Pomoc v hmotné nouzi (portál MPSV)
http://www.mpsv.cz/cs/5

Vodohospodářský informační portál-povodí (portál MZe)
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/

Integrovaná výstražná služba-počasí (portál ČHMÚ)
http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Krizové řízení (portál MV-GŘ HZS ČR)
http://www.krizove-rizeni.cz/

Elektronický portál územních samospráv (portál MV ČR)
http://www.epusa.cz/

Informace - Záchranný kruh (portál Asociace)
http://www.zachranny-kruh.cz/

Ohnisko žhavých zpráv - požáry
http://www.pozary.cz/

Aktivní záloha Armády ČR - 1.rota aktivních záloh 121.strážního praporu Krajského vojenského velitelství Praha, předurčená pro Středočeský kraj
http://www.aktivnizaloha.cz/Přejít na navigaci: