Nacházíte se: Úvodní strana / Instituce / Dokumenty / ISVS

Informace o ISVS dle zákona 365/2000 Sb.

Informace o informačním systému Krajského úřadu Středočeského kraje zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. h) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


Přípustné formáty pro datovou schránku Středočeského kraje

ePodatelna


Přehled software užívaného v rámci informačního systému Krajského úřadu Středočeského kraje:


Adobe Acrobat Grafika tvorba a prohlížení PDF souborů
Adobe Photoshop Grafika rastrová
Apache Webový server
ArcIMS GIS
ArcSDE GIS
ArcGIS GIS
ArcView GIS
ASPI Systém právních norem
Centrální evidence smluv  Evidence smluv a poplatků
CITES Registrační listy chráněných živočichů a rostlin
Datacentrum Personální a mzdová agenda
DIS Dotační informační systém
EDD Systém elektronické distribuce dokumentů
EIA Informační systém EIA
ePUSA Elektronický portál územních samospráv
ERDAS GIS
ESPI Evidence správních řízení
Espis Spisová služba
Evidence dopravních agend Evidence dopravních agend
Evidence myslivosti Evidence myslivosti
Evidence občanství Evidence občanství
EVI Evidence odpadů
eVPE Editor vodoprávní evidence
F-Secure Antivirová ochrana
FENIX Ekonomický systém
Foresta Pukni Agendy lesního hosporářství
Foresta LHK Agendy lesního hosporářství
Foresta Dotace Agendy lesního hosporářství
FreeBSD Operační systém pro servery
Gemini banka Homebanking PPF
HelpDesk Správa a evidence požadavků uživatelů
IDEA Agenda v oblasti vnitřního auditu
IDOS Jízdní řády
Isov Informační systém ochrany vod
Is rodina Informační systém pěstounská péče
JASU Muzo
Katalog odbytu odpadů Katalog odbytu odpadů
Kopla Agendy lesního hosporářství
Kvasar Agenda orchrany ovzduší
Majetek KDB Evidence a registry majetku
MAPOP Agendy lesního hosporářství
MS Office XP, 2003, 2007 Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access
MS SQL Databázový server
MS Windows2000 Server Operační systém pro servery
MS Windows XP, Vista Operační systém pro klienty
N-Trust SOLO Homebanking ČNB
Neopost Frankovací program
Obyvatelé Agenda z oblasti sociálních věcí
Office Line Homebanking ČS
OK dávky Program na výpočty sociálních dávek
PolTel Evidence správních agend
Profi banka Homebanking KB
PRVKUK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje
Radon Evidence radonového území
Registr nemovitostí (SUS) Registr nemovitostí silniční sítě
Rejstřík škol Rejstřík škol a školských zařízení
Scriptum Aplikace pro správu dokumentů (DMS)
Silniční databanka Správa komunikací
Svěřenci Agenda z oblasti sociálních věcí
TaxOffice Evidence platby daní
TerraSync GIS
UIR-ADR Územně identifikační registr adres
ÚSOV Ústřední seznam ochrany přírody
Vema ISP Informační systém o platech
Veritas Zálohovací systém
VITA Stavební úřad Agenda územního a stavebního řízení
WebMap GIS
Windows Commander Organizér souborů
WinZip Komprimační program
 


Přejít na navigaci: